Komponenty

Ukázka jen některých dílů, z kterých lze sestavit pojízdnou laboratoř. Vše je plně variabilní.